Anmälningsblankett för lägerledare vid Grällsta Ridcenter.


Texta läsligt

 

Denna intresseanmälan måste skrivas av alla som vill arbeta på Grällsta i sommar. Sänd  den

till Grällsta Ridcenter. Under april får du veta om du har fått arbete och under vilken tid.

 

 

Namn……………………………………………………………Födelsetid…………………

 

Adress………………………………………..Postnr…………..Ort………………………….

 

Tfn………………………………………….....Körkort……Ja…………..Nej……………….  

Min längd ………………..Min vikt ………………..

 

Har arbetat vid Grällsta tidigare     Ja…………Nej……..Vid Ja vilket år…………….. …

 

Varit elev vid Grällsta tidigare         Ja…………Nej……..Vid Ja vilket år ……………….

 

Är aktiv vid ridskolan………………………………………i staden ………………………..

 

Är med i ungdomssektionen eller ordinarie styrelsen       Ja…….Nej………………….. …

 

Vid Ja precisera ………………………………….under tiden ……………………………..

 

Har gått kurser (ULK.PRIK osv.)…………………………..Tiden …………………………

 

Har hjälpt till med stallsysslor,lektioner samt teori  Ja ………Nej ………………………..

 

Vid Ja precisera vad du gjort och hur länge och var……………………………… ……….

 

 …………………………………………………………………………………………….. …..

 

 

Arbetar nu hel/deltid vid ………………………………………………………………..  …. .

 

Studerar nu hel/deltid vid ……………………………….kurs …………………………… ...

 

Har egen häst  Ja …..Nej …….Typ ……….Utbildningsståndpunkt ………………………   

 

Din egen utbildningsståndpunkt i dressyr samt hoppning ……………………………….. ..

 

…………………………………………………………………………………………………. .

 

Tidigare arbeten som jag har haft (behöver ej vara med hästar ) …………………………

 

Referenser som jag särskilt vill framhålla …………………………………………………. .

 

……………………………………………………………………………………………. ….. ..

 

 

Dina rid-, kurs-och ledarmeriter samt lite om dig själv ska framgå av en egen berättelse

som du kan skriva ner. Skriv inte en lång uppsats utan det räcker
med en kort berättelse. Betyg ,intyg eller annat du vill framhålla kan du skicka med
övriga papper. Medsänd gärna ett foto på dig själv (litet).

 

Vill helst arbeta som (siffror 1-3)

Instruktör/ledare …………………………………………………………………….

Praktikant ( under 18år ) …………………………………......................................  

 

Hjälp i köket (köksvana erfordras ) …………………………………………………

 

Hästskötare i privatstallet ……………………………………………………………

Medhjälpare( grupp, smådjur etc.) .............................................................................. 


Vi kommer i första hand att dela upp så att man arbetar första eller sista delen (4 -5 - 6 veckor)

vilket innebär att det blir färre som kan få arbeta kortperiod på 3 veckor.

Vi vill även ha några som bara arbetar med lektioner framförallt i vuxen samt specialgrupperna.

Arbetstid

Ange vilket alternativ som passar dig 1,2,3 (1=bäst osv.) .........................................

 

Vecka

24

25     

26

27

28

29

30

31

32

33

Alt.1

* *

 *

 *

 

 

 

 

 

 

Alt.2

*

 *

 *

 

 

 

 

 

Alt.3

*

*              

*

 *

*

*

 

 

 

 

Alt.4                                                                                                   *                *                 *             *

Alt.5                                                                                         *        *                *                 *             *
Alt.6                                                                         *              *        *                *                 *             * 

Alt.7                                                                         *              *        *                *                 *


OBS  Tänk igenom tiden för OM man åker 1 vecka tidigare än tänkt så får övriga dela på ditt jobb. 
        

Kan man arbeta vilken tid som helst på sommaren ange det och hur lång tid som du max kan arbeta.

Kan arbeta vilken tid som helst på sommaren  Ja …..Nej ………………Max veckor ….. .

Vill ta med egen häst till Grällsta Ridcenter      Ja …..Nej ……. Höjd …….Typ …………

 

Svar sändes till

Grällsta Ridcenter

733 94 Sala

tel.0224/24243  Fax.0224/24200

 

Ort    Datum   Namnunderskrift

 

………………………………………………………………………